Concredis

Incompany credit

management trainingen

Sinds 2003 verzorgen wij praktijkgerichte trainingen en opleidingen om organisaties te helpen het beste rendement uit hun credit management processen te halen. Dit zijn trainingen op het gebied van de beoordeling van kredietrapporten ten behoeve van het kredietacceptatieproces tot en met trainingen die zijn toegespitst op het effectief en klantgericht incasseren van vorderingen.
credit management training

Onze trainers verdiepen zich vooraf in jullie specifieke situatie zodat ze precies weten wat er speelt in de branche en wat het kennis- en ervaringsniveau is van de medewerkers. Op basis hiervan wordt, uiteraard in overleg, een training samengesteld met cases, praktijkoefeningen en rollenspellen die jouw collega’s een stap hoger brengen in de uitvoering van ons vak!

Concredis helpt je graag om jouw medewerkers op te leiden, zodat het credit management geoptimaliseerd wordt. De kracht van onze opleidingen ligt in de ‘Learn & Practise’ methode en zijn zeer pragmatisch van aard. Door middel van korte inleidingen gevolgd door praktisch toepasbare praktijkvoorbeelden en cases, leren medewerkers hun kennis en vaardigheden om te zetten naar hun eigen situatie. Het doel van onze opleidingen is het waarborgen van de kwaliteit en effectiviteit van jouw medewerkers.

Waarom kiezen voor een incompany

credit management training?

De credit management training en opleidingen van Concredis zijn volledig afgestemd op de situatie op jullie afdeling.

Volledig op maat

Onze trainer loopt voorafgaand aan de training een dag mee op jullie afdeling. Zo kan de training volledig op maat samengesteld worden, waarin de cases, praktijkoefeningen en rollenspelen aansluiten op de aanwezige kennis en situatie.

Pragmatisch van aard

Door middel van korte inleidingen gevolgd door praktisch toepasbare praktijkvoorbeelden en cases, leren uw medewerkers hun kennis en vaardigheden om te zetten naar hun eigen situatie.

Onze credit management trainingen

sluiten aan op de actuele ontwikkelingen

Alle opleidingen en trainingen van Concredis spelen in op actuele ontwikkelingen in het vakgebied Credit Management. De inhoud wordt continu vernieuwd en verbeterd, zodat jullie medewerkers altijd de juiste tools aangereikt krijgen. Het resultaat van de afdeling Credit Management en Debiteurenbeheer wordt voor een groot deel beïnvloed door de kwaliteit van de medewerkers. Hoe meer tools medewerkers aangereikt krijgen, hoe groter hun kennis en zekerheid wordt. Zo kunnen medewerkers openstaande facturen makkelijker incasseren en verbetert de liquiditeit aanzienlijk.

Ons actuele aanbod van

trainingen en opleidingen

Financiële analyse

In de training worden, aan de hand van aansprekende cases, de basisbegrippen van de financiële analyse behandeld. Na het volgen van de training Financiële analyse kunt u de financiële prestaties van uw onderneming nog beter beoordelen.


Interpretatie van handelsinformatie-rapporten

De training Interpretatie van handelsinformatierapporten geeft u inzicht in de belangrijkste bronnen om tot een verantwoorde kredietbeslissing te komen. Op basis van cases uit het binnen- en buitenland leert u hoe u goede inzichten op kunt doen en hier uw voordeel mee kunt doen.


Juridische aspecten van debiteuren-beheer

De training Juridische aspecten van debiteurenbeheer stelt u instaat om effectief om te gaan met klachten en debiteuren, op basis van kennis van juridische aspecten. De training geeft u inzicht in procedures en biedt u de kennis van de regelgeving en mogelijkheden rondom faillissementen, surseance van betaling en schuldsaneringen.


Klachten-management

In de training Klachtenmanagement geven onze trainers u inzicht in het belang van een effectieve klachtenbehandeling. U leert welke voordelen u kunt behalen als klachten actief worden behandeld en hoe u klachten effectief op kunt lossen. Daarnaast behandelen we diverse vaardigheden om een telefoongesprek met uw klanten prettig en doeltreffend te laten verlopen.

Telefonisch incasseren en debiteurenbeheer

De training Telefonisch incasseren en debiteurenbeheer reikt u en uw medewerkers instrumenten aan waarmee u effectief en efficiënt uw debiteurenbeheer ontwikkelt. Wij trainen u in vaardigheden en technieken om debiteuren via een telefoongesprek sneller te laten betalen. Een belangrijk onderdeel van deze training is het behouden van een goede relatie met uw debiteuren.


Telefonisch incasseren voor gevorderden

In de training Telefonisch Incasseren voor gevorderden komen lastige situaties aan de orde die u in de praktijk mee kunt maken. In deze training leert u omgaan met deze situaties. U leert de juiste vragen te stellen, u verwerft inzicht in specifieke technieken en wij leren u om bepaalde achtergrondinformatie te benutten.


Workshop ‘Credit Management voor accountmanagers’

Deze workshop is specifiek gericht op medewerkers buiten het Credit Management, met name accountmanagers en relatiebeheerders. Tijdens deze ééndaagse workshop reiken onze trainers instrumenten en technieken aan om assertief en doeltreffend een debiteurengesprek te voeren. Daarnaast heeft de workshop als doel om medewerkers bewust te maken van het belang van Credit Management binnen de organisatie.