Concredis

‘We staan naast de klant, in plaats van tegenover de klant’

Jouw afdeling is gebaat bij continuïteit. Capaciteitsproblemen kunnen er echter toe leiden dat de nauwkeurigheid in het geding komt. Bovendien kunnen achterstanden ontstaan. Onze interim credit professionals beschikken over een brede ervaring en relevante Wft-certificaten en zijn hierdoor razendsnel aangepast aan jouw organisatie. De (bij Concredis) verplichte Wft-certificaten stelt onze credit professionals niet alleen in staat hoe ze op een efficiënte wijze de wensen en behoeften van kredietaanvragers kunnen inventariseren, maar ook hoe ze een goed gesprek kunnen voeren over de ontstane betalingsproblematiek. Naast de skills die onze credit professionals al bezitten, geeft de Wft extra middelen om, naast het treffen van bijvoorbeeld betalingsregelingen, ook de kijken naar andere klantgerichte oplossingen.

Wft-certificering
is een harde eis

Credit professionals die actief zijn binnen de financiële dienstverlening kunnen niet zonder een Wft-basis diploma. Wij merken dat het hebben van Wft-certificering steeds actueler wordt, voor alle posities in de credit management keten. Wat ons betreft een goede ontwikkeling, maar ook een harde eis voor onze medewerkers en zzp’ers die voor ons werken. Naast de Wft-basis hebben verreweg de meeste credit professionals binnen Concredis een tweede Wft-diploma, waarbij Wft-CK (Consumenten Krediet) en Wft-HK (Hypothecair Krediet) het meest van toepassing zijn binnen credit management.