Concredis

Onze

kernwaarden

De kernwaarden van ons bedrijf zijn de waarden waar wij met zijn allen naar streven. Kernwaarden worden wel gezien als het ethisch kompas van een bedrijf en het geeft in ons geval aan wat Concredis nastreeft.

Onze identiteit kan je dus terugvinden in onze kernwaarden en dat zijn er vier. Deze waarden zitten verweven in ons gedrag en de manier waarop we ons werk (willen) doen. Enkele voorbeelden van de waarden die wij nastreven en hieronder verder toelichten zijn betrokkenheid, mensgericht (samen)werken, aandacht, luisteren en ontzorgen.
Vele van deze waarden leiden tot vier “hoofd” kernwaarden. Alleen door deze waarden mee te nemen in je werk en deze gericht in te zetten, kunnen wij onze opdrachtgevers bedienen. Hierbij staat het boeken van resultaat met behoud van de klant van de opdrachtgever centraal. Het verbinden van credit professionals in de markt doen wij succesvol door steeds weer deze waarden uit de dragen en na te blijven streven.

Onze kernwaarden bepalen

wie we zijn en wat we doen

Duurzame relatie door vertrouwen

Door een hoge mate van integriteit en transparantie zien onze partners ons als betrouwbaar en zo winnen wij het vertrouwen met als resultaat een duurzame relatie met al onze partners.

Ontwikkelen van professionals

Wij leveren hoogwaardige kwaliteit met onze specialistische professionals die zich voortdurend ontwikkelen door middel van nieuwe uitdagingen en kennisvergroting.

Wij hebben aandacht voor iedereen

Op basis van aandacht en luisteren ontstaat inlevingsvermogen waardoor we mensgericht te werk gaan met als doel te zorgen en te ontzorgen.

Altijd mensgericht het vak beoefenen

Resultaten boeken kan op verschillende manieren en wij kiezen voor een mensgerichte aanpak en geloven dat die leidt tot duurzaamheid en succes.