Concredis

Ons team,

ons werk

Concredis beschikt over een team van credit professionals met de juiste ervaringen in het credit management vakgebied. Met een team van bijna 50 professionals leveren wij interim diensten binnen de credit management keten. Dit “order to cash” proces begint bij het voeren van een kredietbeleid en de dagelijkse uitvoering hiervan.
Nadat een klant is geaccepteerd en de goederen of diensten geleverd zijn, volgt een administratief proces. Omzet is pas omzet als het betaald is, dus is ook een debiteurenbeleid en de dagelijkse uitvoering hiervan noodzakelijk. Aan het eind van de keten is (gerechtelijke) incasso soms nodig. Concredis heeft interim credit professionals in dienst die een onderdeel, of meerdere onderdelen, van de keten als specialiteit hebben en kunnen worden ingezet bij de vorming van het beleid of de dagelijkse uitvoering. In ieder onderdeel van de keten gaat het om het beheersen van de risico’s die kredietverlening met zich meebrengt. Voor de credit professionals van Concredis is dit core business. Zij ontzorgen onze opdrachtgevers.

Onze medewerkers

in de credit management keten

Order- en Kredietacceptatie

Facturatie en Administratie

Debiteurenbeheer / Credit Control

Minnelijke en Gerechtelijke Incasso

Order- en Kredietacceptatie

Een kredietacceptant is verantwoordelijk voor de beoordeling en verwerking van kredietaanvragen. Hierover heeft hij of zij veelvuldig communicatie met de klant, maar ook intern. Een kredietacceptant maakt een evenwichtige risicoanalyse en komt tot een kredietbesluit. Krediet worden op allerlei manieren verstrekt. Dan kan in een leningsvorm, maar ook bij het vrijgeven van goederen. Daarnaast verschilt het verlenen van krediet in grote mate in de beoordeling van een consument (B2C) of een bedrijf (B2B). Kredietacceptanten zijn er dus is verschillende vormen en Concredis kan de interim kredietacceptant inzetten die past bij de branche en het type krediet van de opdrachtgever.
Faziel op LinkedIn
Credit Manager Faziel
Credit Manager Laura

Facturatie en Administratie

De facturatie is het proces van versturen van meerdere facturen. Als het facturatieproces goed en slim is ingericht, zal het aantal disputen lager zijn en zal de klant sneller betalen. Ook het proces van betalingsverwerking en debiteurenbeheer zal hiermee fors worden ontzorgt.
De professional die verantwoordelijk is voor de facturatie en de debiteurenadministratie is in staat deze processen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Naast de ruime begrip over deze bedrijfsprocessen, heeft deze professional veel kennis van systemen en weet hoe deze optimaal te laten functioneren. De credit professionals van Concredis kunnen hieraan een bijdrage leveren.
Laura op LinkedIn

Debiteurenbeheer / Credit Control

Debiteuren zijn klanten die wel een rekening hebben ontvangen, maar die nog niet hebben betaald. De debiteurenbeheerder of credit controller zorgt ervoor dat die klanten (particulier of bedrijf) alsnog aan hun betalingsverplichting voldoen. Dit kan door het versturen van herinneringen en aanmaningen, maar effectief debiteurenbeheer doe je veelal telefonisch. Debiteurenbeheer is een vak en een goede debiteurenbeheerder is in staat om resultaat te boeken met behoud van de klant, maar kan ook knopen doorhakken en hierover intern verantwoording afleggen. Concredis is specialist als het gaat om de inzet van interim debiteurenbeheerders / credit controllers.
Koen op LinkedIn
Credit Collector Koen
Credit Manager Michel

Minnelijke en Gerechtelijke Incasso

Het minnelijke incassotraject (of buitengerechtelijke incassofase) is de fase van het incassotraject waarbij de rechter nog niet in het spel is. Tijdens deze fase wordt het uitstaande bedrag meestal verhoogt met de wettelijke rente en incassokosten, met als doel om tegen zo laag mogelijke kosten en met zo weinig mogelijk inspanning en tijd de openstaande schuld alsnog geïnd te krijgen. Bij geen succes is het doel van gerechtelijke incasso het verkrijgen van een vonnis, waarmee vervolgens beslag kan worden gelegd bij de debiteur. Een hoge mate van juridische incasso kennis is hierbij vereist en Concredis beschikt over zeer goed opgeleide professionals die het minnelijke en gerechtelijke incasso proces kunnen begeleiden.
Michel op LinkedIn